Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL s.r.o. využívá pro správné zobrazení a poskytování služeb webové prezentace datové soubory cookies. Kliknutím na „pouze nezbytné cookies“ souhlasíte s použitím nezbytných cookies. Kliknutím na „souhlasím s použitím všech cookies“ souhlasíte s použitím i analytických cookies.
Pro více informací o zpracování osobních údajů klikněte zde.

Pluslife Mini Dock

3 v 1

Molekulární systém POCT poskytuje výsledky laboratorní kvality přímo v ordinaci lékaře.

Dostupné testy:

• SARS-CoV-2

• 3 v 1 Combo test: SARS-CoV-2 / Influenza A / Influenza B

• 3 v 1 Combo test: pohlavně  přenosné choroby:
Neisseria gonorrhoeae (NG) / Ureaplasma urealyticum (UU) / Chlamydia trachomatis (CT)

  • PCR test SARS-Cov-2 přímo v ordinaci lékaře
  • Testy uchovávány při pokojové teplotě
  • Výsledky srovnatelné s laboratoří
  • Pozitivní výsledek již za 10 minut, negativní výsledek do 35 minut
  • Jednoduchý postup a ovládání přístroje

.

3 v 1

Molekulární systém POCT poskytuje výsledky laboratorní kvality přímo v ordinaci lékaře.

Dostupné testy:

• SARS-CoV-2

• 3 v 1 Combo test: SARS-CoV-2 / Influenza A / Influenza B

• 3 v 1 Combo test: pohlavně  přenosné choroby:
Neisseria gonorrhoeae (NG) / Ureaplasma urealyticum (UU) / Chlamydia trachomatis (CT)

  • PCR test SARS-Cov-2 přímo v ordinaci lékaře
  • Testy uchovávány při pokojové teplotě
  • Výsledky srovnatelné s laboratoří
  • Pozitivní výsledek již za 10 minut, negativní výsledek do 35 minut
  • Jednoduchý postup a ovládání přístroje

Popis produktu

Pluslife Mini Dock je rychlý molekulární diagnostický systém pro detekci infekčních onemocnění včetně viru SARS-CoV-2. Izotermická amplifikační technika RHAM poskytuje přesné výsledky, které jsou srovnatelné s výsledky nejcitlivějších laboratorních PCR testů.

přesnost Přesnost

Založeno na RHAM (samostatně vyvinuté metodě izotermické amplifikace) poskytuje úroveň
přesnosti srovnatelnou se zlatým standardem qPCR (kvantitativní PCR v reálném čase).

 dostupnost Dostupnost

Navrženo pro profesionální použití při testování v místě péče a použití v různých situacích.

 rychlost Rychlost

Detekuje pozitivní výsledek již za 10 minut a potvrdí negativní výsledky do 35 minut.

 jednoduchost Jednoduchost

Jednoduché ovládání umožňuje test provést  přímo v ordinaci lékaře.

 Efektivita Efektivita

Jeden vzorek lze testovat až na 3 infekce současně.
SARS-CoV-2 / Influenza A / Influenza B nebo Neisseria gonorrhoeae NG (kapavka) / Ureaplasma urealyticum UU / Chlamydia trachomatis CZ.

  pokojová teplota Testy se uchovávají při pokojové teplotě!

Izotermická amplifikační technika
Test je založen na RHAM, samostatně vyvinuté metodě izotermické amplifikace. Jako cílová oblast je vybrán N gen SARS-CoV-2, na základě kterého jsou navrženy sondy a primery. V RHAM je cílová sekvence z velké části amplifikována a rozpoznána sondou. Když sonda hybridizuje s vytvořenou komplementární sekvencí, je štěpena a je vyzařována fluorescence. Zařízení automaticky detekuje a analyzuje fluorescenční signál a výsledky hlásí pomocí světelných indikátorů. Test zahrnuje vnitřní kontrolu pro monitorování odběru, zpracování a amplifikace vzorku, aby se omezil počet falešně negativních výsledků.
Je klinicky prokázáno, že test má přesnost stejné kvality jako molekulární PCR. V klinických studiích, které zahrnovaly jedince s příznaky COVID-19 i bez nich, dosáhl test vynikající citlivosti a výjimečné specifičnosti.

Technické údaje

Název produktu Pluslife Mini Dock
Číslo modelu PM001
Zdroj napájení DC 5V/3A
Hmotnost 240 g
Rozměry 101 x 86 x 63 mm
Operační prostředí 15°C - 30°C
Skladováni -20°C - + 55°C

Měření

Výtěr – Vložte hlavičku výtěrového tampónu postupně do obou nosních dírek, abyste odebrali vzorek. Pro kombinovaný test NG, UU, CT použijte vaginální výtěr / stěr z močové trubice.

výtěr

Promíchání – Výtěrový tamón asi 15x otočte v ampulce s extrakčním činidlem, takto připravený vzorek dávkujte do reakční karty.

promíchání

Vypuzení – Zavřete uzávěr, vypuďte vzorek do reakční komory.

Vypuzení

Detekce – Vložte kartu do přístroje a proveďte test.

Detekce

Vyhodnocení – Pozitivní výsledek přístroj vyhodnotí již za 10 minut, negativní do 35 minut.

vyhodnocení

negativní

pozitivní

neplatný

Video