Táto webová stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.

Pluslife PCR NOVINKA

S molekulárnym systémom POCT získate výsledky laboratórnej kvality priamo v ordinácii lekára.

Pluslife Mini Dock je rýchly molekulárny diagnostický systém na detekciu infekčných ochorení vrátane vírusu SARS-CoV-2. Deteguje mutáciu Omikron aj Deltu.

Izotermická amplifikačná technika RHAM poskytuje presné výsledky, ktoré sú porovnateľné s výsledkami najcitlivejších laboratórnych PCR testov. Vďaka jednoduchému použitiu a malej veľkosti môžete test vykonať v ordinácii do 35 minút.

•    PCR test SARS-CoV-2 priamo v ordinácii lekára

•    Testy sa uchovávajú pri izbovej teplote

•    Výsledky porovnateľné s laboratóriom

•    Pozitívny výsledok už o 10 minút, negatívny výsledok do 35 minút

•    Jednoduchý postup a ovládanie prístroja

•    Pre prístroj sa vyvíjajú ďalšie nové parametre: Influenza A/B, parametre pre infekčné a prenosné pohlavné choroby


V porovnaní s antigénnym testom, ktorý deteguje špecifické proteíny na povrchu vírusu, Pluslife Mini Dock deteguje prítomnosť vírusového genetického materiálu aj v nízkych koncentráciách a v rôznych štádiách aktívnej infekcie (s príznakmi alebo bez), preto je oveľa nižšia pravdepodobnosť falošne negatívnych výsledkov a test je presnejší.

Hlavní

S molekulárnym systémom POCT získate výsledky laboratórnej kvality priamo v ordinácii lekára.

Pluslife Mini Dock je rýchly molekulárny diagnostický systém na detekciu infekčných ochorení vrátane vírusu SARS-CoV-2. Deteguje mutáciu Omikron aj Deltu.

Izotermická amplifikačná technika RHAM poskytuje presné výsledky, ktoré sú porovnateľné s výsledkami najcitlivejších laboratórnych PCR testov. Vďaka jednoduchému použitiu a malej veľkosti môžete test vykonať v ordinácii do 35 minút.

•    PCR test SARS-CoV-2 priamo v ordinácii lekára

•    Testy sa uchovávajú pri izbovej teplote

•    Výsledky porovnateľné s laboratóriom

•    Pozitívny výsledok už o 10 minút, negatívny výsledok do 35 minút

•    Jednoduchý postup a ovládanie prístroja

•    Pre prístroj sa vyvíjajú ďalšie nové parametre: Influenza A/B, parametre pre infekčné a prenosné pohlavné choroby


V porovnaní s antigénnym testom, ktorý deteguje špecifické proteíny na povrchu vírusu, Pluslife Mini Dock deteguje prítomnosť vírusového genetického materiálu aj v nízkych koncentráciách a v rôznych štádiách aktívnej infekcie (s príznakmi alebo bez), preto je oveľa nižšia pravdepodobnosť falošne negatívnych výsledkov a test je presnejší.

Opis produktu

Pluslife Mini Dock je rýchly molekulárny diagnostický systém na detekciu infekčných ochorení vrátane vírusu SARS-CoV-2. Izotermická amplifikačná technika RHAM poskytuje presné výsledky, ktoré sú porovnateľné s výsledkami najcitlivejších laboratórnych PCR testov.


PresnosťPresnosť
Je založený na  RHAM (samostatne vyvinutej metóde izotermickej amplifikácie) a poskytuje úroveň presnosti porovnateľnú so zlatým štandardom qPCR  (kvantitatívnej PCR v reálnom čase).

DostupnosťDostupnosť
Určený na profesionálne testovanie v mieste poskytovania zdravotníckej  starostlivosti a v rozličných situáciách.

RýchlosťRýchlosť
Deteguje pozitívny výsledok už o 10 minút a  negatívne výsledky potvrdí do 35 minút.

JednoduchosťJednoduchosť
Jednoduché ovládanie umožňuje test urobiť priamo v ordinácii lekára.

Testy sa uchovávajú pri izbovej teplote!Testy sa uchovávajú pri izbovej teplote!

Izotermická amplifikačná technika
Test je založený na RHAM, samostatne vyvinutej metóde izotermickej amplifikácie. Ako cieľová oblasť je vybraný gén N vírusu SARS-CoV-2, na základe ktorého sú navrhnuté sondy a primery. V rámci RHAM sa cieľová sekvencia z veľkej časti amplifikuje a rozpoznáva sondou. Keď sonda hybridizuje s vytvorenou komplementárnou sekvenciou, rozštiepi sa a vyšle fluorescenčný signál. Zariadenie automaticky deteguje a analyzuje fluorescenčný signál a výsledky hlási pomocou svetelných indikátorov. Test zahŕňa vnútornú kontrolu na monitorovanie odberu, spracovanie a amplifikáciu vzorky, aby sa obmedzil počet falošne negatívnych výsledkov.
Je klinicky preukázané, že test má presnosť rovnakej kvality ako molekulárna PCR. V klinických štúdiách, ktoré zahŕňali jedincov s príznakmi COVID-19 aj bez nich, dosiahol test vynikajúcu citlivosť a výnimočnú špecifickosť.

Technické údaje

Názov produktu Pluslife Mini Dock
Číslo modelu PM001
Zdroj napájania DC 5V/3A
Hmotnosť 240 g
Rozmery 101 x 86 x 63 mm
Prevádzkové podmienky 15°C - 30°C
Skladovanie -20°C - + 55°C

Meranie

Výter - Vložte hlavičku výterového tampónu postupne do oboch nosných dierok, aby ste odobrali vzorku

Výter

Premiešanie - Asi 15krát premiešajte tampón vo fľaštičke so vzorkou.

 Premiešanie

Vypudenie - Zavrite uzáver a vzorku vypuďte do reakčnej komory.

  Vypudenie

Detekcia - Vložte kartu do prístroja a urobte test.

  Detekcia

Vyhodnotenie - Pozitívny výsledok vyhodnotíte už o 10 minút, negatívny výsledok do 35 minút.

  Vyhodnotenie