Táto webová stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.

Quo-Test

  • Revolučný prístroj, ktorý je určený priamo do lekárskych ordinácií, slúži na meranie HbA1c, čím odpadá nutnosť využiť laboratórium. Tento úplne automatický analyzátor poskytuje spoľahlivé výsledky a jeho obsluha je veľmi jednoduchá. Stačí len vložiť vzorku krvi do skúmavky a prístroj automaticky do 4 minút spracuje materiál vzorky. Jasné inštrukcie na displeji minimalizujú riziko pochybenia a šetria čas potrebný na zaškolenie zamestnancov. Vďaka POCT prístroju Quo-Test môže lekár hneď v ordinácii už počas prvej návštevy pacienta okamžite zareagovať na potreby týkajúce sa jeho liečby.
  • Quo-Test využíva testovaciu metódu „boronate affinity assay“ a je označený ochrannou známkou CE.
  • Testované v referenčnom laboratóriu pre klinickú biochémiu ÚLBLD VFN, prof. MUDr. Tomášom Zimom, DrSc., MBA.
  • Prístroj je vhodný pre praktických lekárov a diabetológov.