Táto webová stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.

Medikro Duo

BEZKALIBRAČNÝ Spirometer Medikro Duo

Medikro Duo je prístroj 2 v 1 určený na detekciu astmy a na skríning chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Spirometrické skríningové testovanie možno vykonať v rýchlom testovacom móde do 2 minút. Medikro Duo využíva výhody softvéru Medikro Spirometry Software. Tento softvér umožňuje zaznamenávať elektronickú zdravotnú dokumentáciu. Medikro Duo používa jednorazové prietokové prevodníky Medikro SpiroSafe, čím odpadá nutnosť sterilizácie alebo použitia bakteriálnych filtrov a šetria sa prevádzkové náklady. Rovnako sa tak zvyšuje prietok vzduchu po pacientovom výdychu.

Spirometer Medikro Duo má v sebe zabudovanú Ambi jednotku, ktorej senzory monitorujú podmienky v ordinácii (teplotu, vlhkosť a tlak). Vďaka tejto jednotke nemusíte tieto 3 veličiny strážiť a zaznamenávať.

 • Bluetooth
 • Rýchly testovací mód – skríningové testovanie do 2 minút
 • Spirometria bez nutnosti kalibrácie
 • Kvalitatívne indikátory na obrazovke
 • Bezúdržbový systém – náustky na jedno použitie, už žiadna sterilizácia!
•    Skríning (orientačná spirometria) - meranie (FVC),(FEV1), FEV% prípadne PEF. Signalizuje potrebu ďalších vyšetrení - kombinácia s inými výkonmi spirometrie nie je možná, kód: 25211.

Software Medikro spolupracuje s nasledujúcimi programami:

      PC Doktor   Medicus   Amicussmartmedix.png

Hlavní

BEZKALIBRAČNÝ Spirometer Medikro Duo

Medikro Duo je prístroj 2 v 1 určený na detekciu astmy a na skríning chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Spirometrické skríningové testovanie možno vykonať v rýchlom testovacom móde do 2 minút. Medikro Duo využíva výhody softvéru Medikro Spirometry Software. Tento softvér umožňuje zaznamenávať elektronickú zdravotnú dokumentáciu. Medikro Duo používa jednorazové prietokové prevodníky Medikro SpiroSafe, čím odpadá nutnosť sterilizácie alebo použitia bakteriálnych filtrov a šetria sa prevádzkové náklady. Rovnako sa tak zvyšuje prietok vzduchu po pacientovom výdychu.

Spirometer Medikro Duo má v sebe zabudovanú Ambi jednotku, ktorej senzory monitorujú podmienky v ordinácii (teplotu, vlhkosť a tlak). Vďaka tejto jednotke nemusíte tieto 3 veličiny strážiť a zaznamenávať.

 • Bluetooth
 • Rýchly testovací mód – skríningové testovanie do 2 minút
 • Spirometria bez nutnosti kalibrácie
 • Kvalitatívne indikátory na obrazovke
 • Bezúdržbový systém – náustky na jedno použitie, už žiadna sterilizácia!
•    Skríning (orientačná spirometria) - meranie (FVC),(FEV1), FEV% prípadne PEF. Signalizuje potrebu ďalších vyšetrení - kombinácia s inými výkonmi spirometrie nie je možná, kód: 25211.

Software Medikro spolupracuje s nasledujúcimi programami:

      PC Doktor   Medicus   Amicussmartmedix.png

Technické údaje:

dva v jednom

2 v 1 na astmu a CHOCHP

Medikro Duo možno používať v týchto prevádzkových režimoch: FEV6, FVC  a PEF.

Rychlé testování

Režim rýchleho testovania

Urobte rýchly skríning s osobitným režimom rýchleho testovania. Kompletný spirometrický

skríning netrvá ani 2 minúty. Všetky výsledky možno vytlačiť a uložiť.

Príslušenstvo

Súčasťou balenia je:

 • Medikro Spirometry Software
 • Prepojovací USB kábel

Voliteľné príslušenstvo:

 • Jednorazové náústky
 • Nosný klip

Video

Spirometrie - neoddeliteľná súčasť primárnej starostlivosti

Medikro® Duo The 2 minute asthma and COPD screener.

Sprievodca meraním

Pokyny pre profesionálnu zdravotnú starostlivosť
Pred meraním


1.    Skríningové testy na prístroji Medikro Duo možno urobiť po prepojení so softvérom Medikro Spirometry Software (USB alebo Bluetooth verzia 4.0).

2.    Užívateľ sa ubezpečí, že zadal správny kalibračný kód.

3.     Užívateľ použije u každého pacienta nový jednorazový prietokový prevodník a nosnú svorku.

4.    Pred skríningom zvolí užívateľ režim merania (PEF alebo FEV6).

5.    V režime rýchleho testovania možno pred alebo po urobení testu zaznamenať informácie k prípadu (rok narodenia/vek, pohlavie a výška).

6.    Užívateľ pred meraním poučí pacienta o správnej polohe a technike pri výdychu.  Pacient pri meraní sedí vzpriamene, s perami zovretými okolo prietokového prevodníku.


Meranie a výsledky


1.    Urobte skríningové meranie.

2.    U každého výdychu sa vyhodnotí jeho kvalita a reprodukovateľnosť. Výdychy sa zobrazujú v tvare kruhu.

3.    Indikátor stimulácie ukazuje čas výdychu počas manévru FEV. O dosiahnutí šesťsekundového intervalu sa dozvieme vďaka dokreslenému kruhu na displeji. Hneď ako pacient prestane vydychovať, zobrazí sa na displeji indikátor kvality výdychu.

4.    Kritériá úspešného merania: aspoň 3 prijateľné a 2 opakovateľné výdychy.

5.    Vyplňte informácie k prípadu. Užívateľ musí danému pacientovi priradiť správny model s prognózou.

6.    Ak chcete pacientove výsledky merania uložiť, prejdite na zobrazenie osoby.

7.    Ak chcete vytlačiť hlásenie o skríningu daného prípadu s osobnými údajmi, opäť otvorte meranie a vytlačte správu.